Cho hội này dùng điện thoại, laptop xịn phí cả tiền.

Công nghệ đã và đang thách thức theo nhiều cách với mọi người ở mọi lứa tuổi. Ngay cả đối với những người nghĩ rằng họ đã thành thạo nó, mọi thứ có thể trở nên khó khăn từ việc không thể tắt một bộ lọc máy ảnh kỳ lạ trên điện thoại của bạn, cho đến việc vô tình làm cháy các lỗ trên màn hình máy tính.

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 1.

Thế này mà vẫn dùng được

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 2.

Bà ngoại tôi chép hẳn ra giấy list những trang web bà yêu thích nè!

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 3.

Bảo sao TV cứ giật đùng đùng xong đổi kênh liên tùng tục

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 4.

Ông tôi đang chụp 1 trích đoạn trong sách

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 5.

Bố tôi bật nhầm filter trái tim và từ đó,... không có từ đó nữa!

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 6.

Bố tôi "chụp- ảnh- ception"

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 7.

Nhìn là hiểu rồi đúng không anh em?

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 8.

Ok men!

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 9.

Sóng yếu quá nên treo lên đây cho tiện

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 10.

Đùa, bảo sao sáng nay tai cứ tậm tịt!

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 11.

Đố biết tại sao máy tôi bỏng một phát đấy!

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 12.

Bố tôi đang chụp ảnh từ một cái điện thoại khác để gửi cho mẹ

13 người hoàn toàn xung khắc với đồ công nghệ, chỉ muốn đưa cho cục gạch để xài - Ảnh 13.

Sờ cộm cộm tưởng cái bật lửa mới đen

Nguồn: Brightside