Bạn sẽ phải bất ngờ với bản dịch tiếng Anh ra... tiếng Anh của bài nói này!

Ngoại ngữ là 1 trong các môn học bắt buộc của học sinh phổ thông tại Việt Nam.Dù gắn bó với môn học này tới 10 năm trước khi bước chân vào đại học nhưng hẳn không phải ai cũng đủ sức để cảm thụ và đạt điểm cao. Nhiều người sau ngần ấy thời gian đi học nhưng cũng chỉ bập bẹ được "hello, what's your name?"

Mới đây, dân mạng lại được phen phì cười trước cách học tiếng Anh bá đạo của một sinh viên. Theo đó, trước giờ kiêm tra kỹ năng nói, người này đã phiên âm những đoạn hội thoại tiếng Anh sang tiếng Việt từng từ một rồi học thuộc các đoạn văn này.

Sau khi xem cách phiên âm bá đạo từ people thành "phí phô", television thành "té vô ví sần", nhiều người phải té ngửa vì không biết mình đã đọc được gì và cũng chẳng thể hiểu được hết ý tứ mà đoạn văn muốn nói. Người thực sự hiểu rõ được điều này chắc chỉ có chủ nhân của bài nói.

May mắn là có 1 dân mạng đã chịu khó ngồi xem từng từ và vắt óc tìm hiểu ý nghĩa của các từ rôi cho ra một bản dịch gốc tiếng Anh được xem là sát nghĩa nhất nhưng cũng không thể hoàn chỉnh vì có nhiều từ được phiên âm không chuẩn. Theo đó, toàn bộ 2 đoạn nói tiếng Anh được dịch lại sang tiếng... Anh trên cơ bản có nội dung sau:

Bài 6:

Nowadays, many people spend most of their time watching television. Television plays an important role in our daily life. Television has many advantages as well as disadvantages.

First, TV helps us know the "latest" (?) event happening all over the world.

Second, it helps us open our knowledge. Our knowledge is broadened in many ways. Through language teaching programs, we can learn the language we like such as: English, French, Chinese, German and so on.

Finally, TV is so "appropriation" (?). Funny films of (hoặc là "or") football matchings bring us "relaxation" after has working day.

However, TV also bring lots of disadvantages toward us. It gradually (?) makes the viewer become "(?)" in their action. For student, they need less their school activity. They don’t have much time to do their homework or prepare new lesson, as a result of this, their study gets worse. Moreover, it’s harmful for their eyesight if they spend too much time watching TV.

Tạm dịch:

Ngày nay, nhiều người dành phần lớn thời gian để xem tivi. TV đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. TV có nhiều ưu điểm cũng như nhược điểm.

Đầu tiên, TV giúp chúng ta biết sự kiện "mới nhất" đang xảy ra trên toàn thế giới.

Thứ hai, nó giúp chúng ta mở mang kiến ​​thức. Kiến thức của chúng tôi được mở rộng theo nhiều cách. Thông qua các chương trình giảng dạy ngôn ngữ, chúng tôi có thể học ngôn ngữ mà chúng tôi thích như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, v.v.

Cuối cùng, TV là vì vậy mà "chiếm đoạt" (?). Những bộ phim hài hước về (hoặc là "hoặc" gì đó) kết hợp bóng đá mang lại cho chúng ta sự "thư giãn" (chắc chắn là "thư giãn") sau một ngày làm việc.

Tuy nhiên, TV cũng mang lại nhiều bất lợi cho chúng ta. Nó hoàn toàn khiến người xem trở nên "?" trong hành động của họ. Đối với học sinh, họ cần ít hoạt động ở trường hơn. Các em không có nhiều thời gian để làm bài tập hay chuẩn bị bài mới, hậu quả là việc học của các em ngày càng sa sút. Hơn nữa, sẽ có hại cho thị lực của họ nếu họ dành quá nhiều thời gian để xem TV.

Bài 4:

Now, i am a student of Đồng Khởi college. I study about mechanic. After graduation, i want to look for a job in a big company. I would like to work in a city because i hope to study higher. I wish to earn about 5 milion a month to about 5 "..." to myself and my family.

Tạm dịch:

Bây giờ, tôi là sinh viên của trường Cao đẳng Đồng Khởi. Tôi học về thợ máy. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn tìm việc ở một công ty lớn. Tôi muốn làm việc ở một thành phố vì tôi hy vọng sẽ học cao hơn. Tôi ước kiếm được khoảng 5 triệu một tháng đến khoảng 5 "..." cho bản thân và gia đình.