Danh sách những shop hot hit giảm giá mạnh trong ngày hội sale Shopee 3/3.

Mono Talk

Nơi mua

Chalin

Nơi mua

Momoco

Nơi mua

The Sweater Weather

Friday

Nơi mua

Rechic

Nơi mua

Kuchimachic

Nơi mua

The Insider

Nơi mua

Tju

Nơi mua

1994 Closet

Nơi mua

J.Na

Nơi mua

Joie

Nơi mua

Nhà Kho Liti

Ảnh: Internet