Trả lời ngay những câu hỏi nhanh bên dưới để kiểm tra thị giác của bạn nhé!

    Thị giác của mỗi người lại khác nhau và đều có giới hạn. Nhiều người có thể nhìn mọi sắc thái của màu xanh nhưng không thể nhìn rõ được các tone màu đỏ... hay ngược lại. Dưới đây là bài test màu xanh dành cho bạn. Để xem bạn vượt qua được bao nhiêu phần trăm và có thể nhìn màu xanh một cách hoàn hảo không nhé!

    Nguồn: BuzzFeed